read()) { if(eregi(".jpg|.jpeg|.gif|.bmp|.png", $entry)){ ClearStatCache(); $foto = $path . "/" . $entry ; $fotoArray[] = $foto; } } $d->close(); $count = count($fotoArray); $pathspatie = str_replace("_", " ", $originalPath); // reactie Plaatsen if(isset($_POST["submitreactie"])){ $query = "insert into fotosreacties (boek,foto,naam,datum,reactie) values "; $query .= "('" . $_GET['boek'] . "','" . $fotoArray[$_GET["fotoID"]] . "','" . $_POST["naam"] . "','" . time() . "','" . $_POST["reactie"] . "')"; if($result = mysql_query($query)){ echo "Je reactie is geplaatst"; } // end if else { echo "Sorry, je reactie kon niet geplaatst worden."; } // end else } // end if // kijken hoeveel reacties iedere foto heeft $reacties; $query = "select foto from fotosreacties where boek = '" . $_GET['boek'] . "'"; if($result = mysql_query($query)){ while ($r = mysql_fetch_array($result)){ while ($foto = current($fotoArray)) { if ($foto==$r["foto"]){ $key = key($fotoArray); } // end if next($fotoArray); } // end while if(!isset($reacties[$key])){ $reacties[$key] = 1; } // end if else { $reacties[$key]++; } // end else reset($fotoArray); } // end while } // end if ?> Foto's
=0)) AND (intval($_GET['fotoID'] < $count))){ $showFoto = intval($_GET['fotoID']); echo ""; echo ""; echo "
" . $pathspatie . "

Foto " . ($showFoto + 1) . " / " . $count . "
"; if($showFoto!=0){ $prevFoto = ($showFoto - 1); echo "prev "; } // end if echo ""; $pageNR = floor($_GET['fotoID'] / $aantalFotos); $pageNR = $pageNR * 18; echo "list "; echo ""; if($showFoto!=($count -1)){ $nextFoto = ($showFoto + 1); echo "next "; } // end if echo "
"; echo "

Reacties"; $reacties; $query = "SELECT * FROM fotosreacties where foto = '" . $fotoArray[$showFoto] . "' order by datum ASC"; if($result = mysql_query($query)){ if(mysql_numrows($result)==0){ echo "

Er zijn nog geen reacties"; } // end if else { echo ""; echo ""; while ($r = mysql_fetch_array($result)){ echo ""; echo ""; echo ""; } // end while echo "

" . $r["naam"] . " "; echo "[ " . date("d/m/Y @ H:i",$r["datum"]) . " ]
" . $r["reactie"] . "

"; } // end else } // end if echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
Naam:
Jouw Reactie:

"; echo "
"; } // end if // X FOTOS PER PAGINA else { // configuratie $clm = "3"; // Aantal kolommen $countFotos = count($fotoArray); $thumbPath = $path . "/"; //Path naar thumps $path2 = $path . "/"; echo "
"; echo ""; $fotonr = 1; for($i=$begin; $i < $eind; $i++){ $thumb = str_replace($path2, $thumbPath, $fotoArray[$i]); echo ""; $fotonr++; if($fotonr == ($clm + 1)){ echo "\n"; $fotonr = 1; } // end if } // end for echo ""; echo ""; echo "
"; // navigatie $navigation; if($countFotos < ($aantalFotos + 1)){ $begin = 0; $eind = $countFotos; } // end if else { $aantalPages = ceil($countFotos / $aantalFotos) ; for($i=1; $i < $aantalPages + 1; $i++){ $pageNR = ($i - 1) * $aantalFotos; if($pageNR==$_GET["vanafFoto"]){ $navigation .= "" . $i . " "; } else { $navigation .= "" . $i . " "; } } // end for if((isset($_GET['vanafFoto'])) AND (intval($_GET['vanafFoto']>=0)) AND (intval($_GET['vanafFoto'] < $countFotos))){ $begin = intval($_GET['vanafFoto']); if(($begin + $aantalFotos) <= $countFotos){ $eind = ($begin + $aantalFotos); } // end if else { $eind = $countFotos; } // end else } // end if else { $begin = 0; $eind = $aantalFotos; } // end else $countFotos = count($fotoArray); // path naar echte foto } // end else echo "
" . $pathspatie . " (" . $count . ")

Pictures " . ($begin + 1) . " - " . $eind . "
"; if(($begin - $aantalFotos) >= 0){ $navigation = "< " . $navigation; } // end if if(($begin + $aantalFotos) < $count){ $navigation .= " >"; } // end if echo $navigation . "

"; echo "

"; echo "reacties ("; if($reacties[$i]==0){ echo "0"; } // end if else { echo $reacties[$i]; } // end else echo ")"; echo "
"; echo $navigation; echo "
"; } // end else if } // end if else { echo "Dit fotoalbum bestaat niet"; } // end else ?>